Produkty

 

O nas

Zarząd

Kontakty

Informacje

 
                                 
 

Rodzaj badania - analizy


Analiza kąpieli galwanicznych
1. Oznaczanie chromu  6-cio wartościowego  
2. Oznaczanie siarczanów  (wagowo )  

Analiza wody i ścieków
1. Oznaczanie sumy wapnia i magnezu  
2. Oznaczanie zawartości wapnia pow. 10 mg/l  
3. Oznaczanie zawiesiny ogólnej  
4. Oznaczanie siarczanów – wagowo powyżej 10 mg/l  
5. Oznaczanie zawartości siarczynów powyżej 2g/l  
6. Oznaczanie zawartości chlorków powyżej 5 mg/l  
7. Oznaczanie chromu ogólnego powyżej 10 mg/l  
8. Oznaczanie zawartości azotu amonowego (0,04–3,0mg/l)  
9. Oznaczanie zawartości cynku powyżej 8 mg/l  
10. Oznaczanie ChZT powyżej 10mgO2/l  

 

Jodometryczne oznaczanie substancji redukujących  i utleniających

1. Oznaczanie zawartości wodorosiarczynu sodowego  
2. Oznaczanie zawartości siarczynu  
3. Oznaczanie zawartości chloru w podchlorynie  

  Oznaczenia alkacymetryczne
1. Oznaczanie stężenia kwasów   
2. Oznaczanie stężenia zasad  

  Pozostałe
1. Oznaczanie zawartości żelaza w kwasach i zasadach  
2. Oznaczanie zawartości części nierozpuszczalnych  w związkach nieorganicznych  
3. Pomiar wartości ph roztworów wodnych  

Uwaga:

 

 

W przypadku badań większej ilości prób tego samego rodzaju a także w przypadku zleceń wielokrotnych istnieje możliwości negocjacji cen.

 

Wykonanie badań innych niż wymienione jest możliwe po uzgodnieniu zakresu badań i  metod.