Produkty

 

O nas

Zarząd

Kontakty

Informacje

 
                                 
 

Nasza firma ma swoją siedzibę w Toruniu jednym z większych bo ponad 200 tysięcznym  mieście regionu. Region ten  pod wieloma względami jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów Polski. Wpływ na to mają  liczne walory położenia i środowiska naturalnego, bogata i ciekawa przeszłość historyczna, związane z nią cenne zabytki  w tym  przede wszystkim Toruńska Starówka oraz działalność wielu wybitnych ludzi a także liczna wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów  z różnych dziedzin – pracowników i absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

   W tym otoczeniu  1.08.2002r. rozpoczął działalność nowy podmiot gospodarczy  „Polchem” Spółka z o.o. ,kiedy to na wydzierżawionych od TZPN „Pochem” majątku grupa byłych jego pracowników w oparciu o opracowaną   przez siebie technologię rozpoczęła produkcję nowej jakości wodorosiarczynu sodowego. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę techniczną o długoletnim stażu z zakresu produkcji chemicznej. Na ich doświadczeniu  w produkcji związków chemicznych  nieorganicznych szczególnie tych zawierających  siarkę oparliśmy swoją działalność. 

    Pomimo krótkiego okresu działalności firma realizuje program rozwoju a w najbliższych planach ma  uruchomienie produkcji nawozów magnezowych. O jej uruchomieniu niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

 
  Nasza Polityka to :  
 

-         spełnienie wymagań odbiorców

 
        -         harmonijne współistnienie w otoczeniu  
 

-         osiąganie dobrych  wyników ekonomicznych

 
 

 Usytuowanie firmy  w otoczeniu powoduje,  że dbałość o środowisko naturalne jest dla nowej firmy sprawą priorytetową. W zakładzie prowadzi się  ścisłą kontrolę rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, ilości i rodzaju pobieranej wody i odprowadzanych ścieków a także rodzaju  i miejsca składowania odpadów.

Wypełniając  nie  tylko swoje ustawowe obowiązki  Zarząd  Firmy kieruje swoje działania  na zapewnienie ciągłej poprawy w zakresie jakości produktów, bhp, ochrony środowiska poprzez właściwe  prowadzenie  procesów technologicznych i wprowadzanie nowych rozwiązań.

 
 
.