Produkty

 

O nas

 

Zarząd

 

Kontakty

 

Informacje

   

SIARCZYN SODOWY BEZWODNY TECHNICZNY

(SIARCZAN (IV) SODU BEZWODNY TECHNICZNY)
 

Wymagania ogólne
Proszek barwy biało-kremowej lub białej.
 

Zastosowanie

Dzięki własnościom redukującym siarczyn sodowy stosowany jest w przemyśle papierniczym, włókienniczym, garbarskim, spożywczym i innych a także w elektrociepłowniach do uzdatniania wody.
 

Właściwości fizykochemiczne

Wzór chemiczny Na2SO3  
Masa molowa 126,05 g/mol  
Ciężar nasypowy 1,00-1,39 g/cm3  
Gęstość 2,633 g/cm3 w temp. 15°C  
Rozpuszczalność 26,9 g w 100 cm3 wody w temperaturze 20°C. Rozpuszcza się także łatwo w glicerynie, trudno w alkoholu etylowym. Po ogrzaniu rozkłada się. Rozkłada się również pod wpływem mocnych kwasów z wydzieleniem dwutlenku siarki.
 

Wymagania chemiczne (specyfikacja)*)

  Gat. I Gat. II
Na2SO3 96 % 92%
Związki żelaza (jako Fe) max. 0,02 % max. 0,04 %
Części nierozpuszcz. w wodzie max. 0,1 % max. 0,3 %
Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,002 % max. 0,002 %  
Arsen max. 0,0001 % max. 0,0001 %
Chlorki (jako Cl) max. 0,5 % max. 0,5 %
*) Analizy chemiczne wykonuje się według normy ZN-"POLCHEM"-Sp. z o.o-002:2002
 

Przechowywanie

Przechowuje sie w suchych i krytych pomieszczeniach w temperaturze nie wyższej niż 30 °C. Okres trwałości wynosi 12 miesięcy. Chronić przed wilgocią.
 

Pakowanie i transport

Pakowany jest w podwójne worki PE/PP o wadze 25 kg. Przewozić należy krytymi środkami transportu kolejowego lub drogowego. Istnieje możliwość pakowania wyrobu na życzenie klienta.

 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 

Własności toksyczne

Nie występuje w obowiązujących wykazach trucizn i środków szkodliwych, jest jednak środkiem szkodliwym. Po spożyciu działa paraliżująco na ośrodki nerwowe, naczynia krwionośne i mięsień sercowy. Dawka śmiertelna wynosi 120 g. Mniejsze dawki powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, biegunkę, zaburzenia w krążeniu krwi. W razie zatrucia wezwać lekarza. Przy pracy z siarczynem sodowym stosować ubranie ochronne i rękawice.
 

Własności palne oraz zalecenia p.poż.

Siarczyn sodowy jest niepalny