Produkty

 

O nas

Zarząd

Kontakty

Informacje

 
                                 
     
 

SIARCZYN SODOWY SIEDMIOWODNY

(SIARCZAN (IV) SODU SIEDMIOWODNY)

 

 
  Wymagania ogólne  
  Siarczyn sodowy siedmiowodny jest produkowany w formie bezbarwnych lub prawie bezbarwnych kryształów  
  Zastosowanie  
  Dzięki własnościom redukującym siarczyn sodowy siedmiowodny stosowany jest w przemyśle papierniczym, włókienniczym, garbarskim, spożywczym, do celów fotograficznych, do uzdatniania wody.  
  Właściwości fizykochemiczne  
  Wzór chemiczny Na2SO3 7 H2O  
  Masa molowa 252,16 g/mol  
  Ciężar nasypowy 848-928 g/dm3  
  Ciężar właściwy 1,561 g/cm3  
  Rozpuszczalność 32,8 g w 100 cm3 wody w temperaturze 0°C, 196 g w temp. 40°C. Po ogrzaniu rozkłada się. Rozkłada się również pod wpływem mocnych kwasów z wydzieleniem dwutlenku siarki. W temperaturze 150 °C traci wodę krystaliczną.  
  Wymagania chemiczne (specyfikacja)*)  
  Na2SO3 7H2O min. 96 %  
  Związki żelaza (jako Fe) max. 0,001 %  
  Części nierozpuszcz. w wodzie max. 0,005 %  
  Metale ciężkie (jako Pb) max. 0,001 %  
  Arsen max. 0,00005 %  
  Chlorki (jako Cl) max. 0,05 %  
  Na2S2O3 5H2O max. 0,02 %  
  NaHSO3 nie zawiera  
  Weglany (Na2CO3) max. 0,2 %  
  *) Analizy wykonuje się wg BW-74/6191-135 Odczynniki uwodniony siarczyn sodowy.  
  Przechowywanie  
  Przechowuje sie w suchych i krytych pomieszczeniach w temperaturze nie wyższej niż 30 °C. Z powodu zbrylania okres trwałości wynosi 1 miesiąc od daty wydania świadectwa. Chronić przed wilgocią.  
  Pakowanie i transport  
  Pakowany jest w podwójne worki PE/PP o wadze 25 kg. Przewozić należy krytymi środkami transportu kolejowego lub drogowego. Istnieje możliwość pakowania wyrobu na życzenie klienta.  
 

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 
  Własności toksyczne oraz zalecenia bhp.  
  Nie występuje w obowiązujących wykazach trucizn i środków szkodliwych, jest jednak środkiem szkodliwym. Po spożyciu działa paraliżująco na ośrodki nerwowe, naczynia krwionośne i mięsień sercowy. Dawka śmiertelna wynosi 120 g. Mniejsze dawki powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, biegunkę, zaburzenia w krążeniu krwi. W razie zatrucia wezwać lekarza. Przy pracy z siarczynem sodowym stosować ubranie ochronne i rękawice. Nie przechowywać z silnymi kwasami i substancjami utleniającymi.  
  Własności palne oraz zalecenia p.poż.  
  Siarczyn sodowy jest niepalny, ale podczas ogrzewania rozkłada się wydzielając toksyczny gaz - dwutlenek siarki. Odpowiedni środek gaśniczy - woda.